House bill & Master bill

Phân biệt House bill & Master bill

Miễn phí

Hình thức học: Online

Giáo trình: 1 bài giảng

Cấp chứng nhận hoàn thành

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

089.850.4321

KÍCH HOẠT KHÓA HỌC

0898.724.247

LH TƯ VẤN VIÊN

0898.724.247

Đăng ký khóa học

House bill & Master bill

Miễn phí

“ Nội dung thực tế
Đào tạo những gì doanh nghiệp cần ”

,
user default