Sách học và thực hành logitics

Sổ tay chứng từ xuất xứ hàng hóa

Sổ tay chứng từ xuất xứ hàng hóa

2024-03-23 15:42:01

Đây là tài liệu được biên soạn để cung cấp thông tin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ...

Sổ tay container lạnh

Sổ tay container lạnh

2024-03-23 15:29:27

Đây là tài liệu được biên soạn để cung cấp thông tin về container lạnh ...

Sổ tay dành cho khách hàng cảng SNP

Sổ tay dành cho khách hàng cảng SNP

2024-03-23 15:18:32

Đây là tài liệu được biên soạn để hướng dẫn khách hàng cảng SNP ...

Sổ tay quản lý thuế

Sổ tay quản lý thuế

2024-03-23 14:21:27

Đây là tài liệu được biên soạn để cung cấp kiến thức về nghiệp vụ quản lý thuế ...

Sổ tay đăng ký xuất tàu online

Sổ tay đăng ký xuất tàu online

2024-03-21 17:39:28

Tài liệu được biên soạn để hướng dẫn xuất tàu online ...

Sổ tay đại lý tàu biển

Sổ tay đại lý tàu biển

2024-03-21 17:13:52

Tài liệu được biên soạn để cung cấp kiến thức về đại lý tàu biển ...

Cross Sector Supply Chain

Cross Sector Supply Chain

2024-03-14 22:20:52

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Các kỹ năng chuỗi cung ứng liên ngành ” ...

Airfreight Forwarding

Airfreight Forwarding

2024-03-14 22:20:39

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Giao Nhận Đường Hàng Không ” ...

Logistics Basics - Exercises

Logistics Basics - Exercises

2024-03-14 22:20:23

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Logistics Bài tập cơ bản - Nghiên cứu tình huống ” ...

Bills Of Lading: A Guide To Good Practice

Bills Of Lading: A Guide To Good Practice

2024-03-18 09:45:23

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Vận đơn: Hướng dẫn thực hành tốt ” ...

Transportation A Global Supply Chain Perspective

Transportation A Global Supply Chain Perspective

2024-03-18 09:50:58

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Vận tải: Góc nhìn chuỗi cung ứng toàn cầu ” ...

Ex-Im Practices Procedures

Ex-Im Practices Procedures

2024-03-14 22:19:58

Đây là cuốn sách hướng dẫn về "Phân tích quản lý bán hàng và ra quyết định ” ...

The Supply Chain Revolution

The Supply Chain Revolution

2024-03-18 09:48:18

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Cuộc cách mạng chuỗi cung ứng: Nguồn cung ứng và logistics đổi mới cho một thế giới cạnh tranh” ...

Mastering Im-Ex Management

Mastering Im-Ex Management

2024-03-14 22:20:11

Đây là sách hướng dẫn về “ Nắm vững quản lý xuất nhập khẩu” ...

The Definitive Guide To Order Fulfillment And Customer Service

The Definitive Guide To Order Fulfillment And Customer Service

2024-03-18 09:47:15

Đây là sách hướng dẫn về “ Phân tích quản lý bán hàng và ra quyết định ” ...

Exporting & Export Contract

Exporting & Export Contract

2024-03-18 09:52:15

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Xuất khẩu và hợp đồng xuất khẩu ” ...

Shipping And Logistics

Shipping And Logistics

2024-03-18 09:54:17

Đây là cuốn sách hướng dẫn về " Quản lý vận tải và hậu cần " ...

Purchasing And Supply Chain

Purchasing And Supply Chain

2024-03-18 09:43:52

Đây là sách hướng dẫn về “Quản lý chuỗi cung ứng và mua hàng: Chiến lược và thực tế” ...

Priciples Of Supply Chain Management

Priciples Of Supply Chain Management

2024-03-18 09:53:25

Đây là sách hướng dẫn về “ Nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng” ...

Sales Management

Sales Management

2024-03-14 22:21:10

Đây là sách hướng dẫn về “ Phân tích quản lý bán hàng và ra quyết định” ...

“ Nội dung thực tế
Đào tạo những gì doanh nghiệp cần ”

,
Đóng
Nhắn tin ngay với chúng tôi
Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn trực tiếp 24/7: 0708.908.788

user default