Import & Export Training Courses

KHÓA KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ (ONLINE)

Trainer: MR. THONG

400.000₫

15.000₫

CHUYÊN VIÊN CHỨNG TỪ XNK (ONLINE)

Trainer: MR. THONG

2.000.000₫

1.200.000₫

NGHIỆP VỤ XNK THỰC HÀNH (ONLINE)

Trainer: MR. THONG

2.500.000₫

1.500.000₫

KHÓA KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ (OFFLINE)

Trainer: NHIỀU GIẢNG VIÊN

500.000₫

CHUYÊN VIÊN CHỨNG TỪ XNK (OFFLINE)

Trainer: NHIỀU GIẢNG VIÊN

2.800.000₫

KHÓA HỌC XNK THỰC HÀNH (OFFLINE)

Trainer: NHIỀU GIẢNG VIÊN

2.999.999₫

“ Nội dung thực tế
Đào tạo những gì doanh nghiệp cần ”

,
Đóng
Nhắn tin ngay với chúng tôi
Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn trực tiếp 24/7: 0708.908.788

user default